//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ НОВУ СИСТЕМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА НАСЕЛЕННЯ | Адвокатське Бюро

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ НОВУ СИСТЕМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА НАСЕЛЕННЯ

Разом із введенням в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”, запрацювала нова система валютного регулювання. Введення в дію нової системи та відповідних нормативно-правових актів є черговим етапом лібералізації валютного ринку. Норми нормативно-правових актів спрямовані на дерегуляцію інвестицій, спрощення проведення транскордонних операцій з валютними цінностями і розширення переліку доступних валютних операцій.

Так, нове регулювання передбачає низку послаблень на валютному ринку, які полегшать ведення бізнесу та поліпшать інвестиційну привабливість України. Загалом були введені в дію більше 20 послаблень:
· вдвічі збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів;
· скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;
· дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);
· скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінить система е-лімітів (2 млн євро/рік для юридичних осіб, 50 тис. євро/рік для фізичних осіб);
· скасовуються санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків;
· скасовується обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань;
· дозволяється укладання валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних та боргових операцій;
· дозволяється здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у банках України;
· скасовується процедура реєстрації зовнішніх запозичень;
· дозволяється оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі готівкової валюти – до 150 тис. грн/день в еквіваленті);
· дозволяється банкам продавати своїм клієнтам державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, за іноземну валюту;
· дозволяється укладання банками валютних свопів з резидентами та нерезидентами; · дозволяються безлімітні інвестиції банків в цінні папери інвестиційного класу;
· збільшується ліміт на перекази іноземної валюти за кордон без відкриття рахунку для фізичних осіб – з 15 до 150 тис. грн/рік;
· збільшується ліміт на купівлю банківських металів фізичними та юридичним особами з 3,21 тройської унції на тиждень (100 г) до еквіваленту 150 тис. грн/день (без обмежень для юридичних осіб, що ведуть діяльність, пов’язану з використанням банківських металів);
· дозволяється юридичним особам ввезення-вивезення банківських металів, якщо це передбачено їх статутом;
· дозволяється резидентам внесення платежів у іноземній валюті під час страхування життя;
· дозволяється здійснювати інвестиції та кредитувати резидентів з рахунку ЛОРО в гривнях банку-нерезидента;
· банкам-нерезидентам дозволяється купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку ЛОРО;
· дозволяється купувати і накопичувати іноземну валюту на рахунку для виплат за зовнішніми запозиченнями;
· скасовується подвійний контроль за операціями з експорту продукції – валютний нагляд здійснюватиме лише той банк, який отримав інформацію про відповідну митну декларацію;
· дозволяється здійснення інвестицій в Україну не тільки у валютах першої, а й другої групи класифікатора валют;
· уніфіковано переміщення валютних цінностей через кордон.

Крім того, Національний банк розширив перелік валютних послаблень для бізнесу, які були введені разом з Законом України “Про валюту і валютні операції”. Додатково Національний банк вирішив:

· дозволити бізнесу репатріацію дивідендів в іноземній валюті за 2018 рік. Такі операції здійснюватимуться в межах загального ліміту на повернення дивідендів, нарахованих за періоди до 2018 року включно, у межах 7 млн євро на місяць;
· скасувати для бізнесу вимогу щодо попереднього резервування коштів у гривні для подальшої купівлі валюти (режим Т+1);
· знизити норму обов’язкового продажу валютних надходжень бізнесом – з 50% до 30%, починаючи з 1 березня.

Більш детально з вищенаведеною інформацією можна ознайомитись на офіційному сайті НБУ за посиланнями:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=87601458

Подібні новини

Leave us a reply