//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> Нововведення в сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів | Адвокатське Бюро

Нововведення в сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

5 жовтня, вступили в силу Закон України «Про виконавче провадження» та Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», спрямовані на реформування виконавчої служби.

Основним нововведенням є те, що крім державних виконавців, примусове виконання рішень зможуть здійснювати приватні виконавці. Необхідно зауважити, що положення, які стосуються діяльності приватних виконавців, вводяться в дію через 3 місяці.

Також, законом «Про виконавче провадження» передбачається автоматизація процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, оптимізація термінів проведення виконавчих дій, визначено перелік питань, які не можуть виконуватися приватними виконавцями.

Крім основних нововведень варто відзначити введення реєстру боржників, що містить інформацію про статус майбутнього контрагента, введення повної фіксації процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, регулювання питань відповідальності боржника у виконавчому провадженні, викладення в новій редакції переліку майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами.

Законом України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначається правовий статус приватних виконавців, визначаються особливості їх фінансового забезпечення, регулюється процедура набуття та припинення права на здійснення діяльності, тощо.

Таким чином, відповідно до Закону «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права після отримання відповідного диплома не менше 2 років і склав кваліфікаційний іспит.

Примусове виконання рішень, передбачених ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» здійснюється державними та приватними виконавцями, відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень, яка була затверджена наказом Мін’юсту від 29 вересня 2016 року № 2832/5 та почала діяти з 5 жовтня.

Так, Інструкцією з організації примусового виконання рішень визначені умови і порядок здійснення виконавчого провадження, порядок передачі виконавчих документів та виконавчих проваджень, порядок фінансування виконавчого провадження, умови створення виконавчих груп, порядок звітності про суми на рахунках органів ДВС та приватних виконавців, порядок звернення стягнення на майно боржника, тощо.

Ознайомитись з повними текстами можна за посиланнями:

Закон України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1403-19

 

Закон України «Про виконавче провадження»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19

 

Наказ Мін’юсту від 29 вересня 2016 года № 2832/5

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12

Подібні новини

Leave us a reply