//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> Роз’яснення практики у справах про зняття арешту з майна пленумом ВССУ | Адвокатське Бюро

Роз’яснення практики у справах про зняття арешту з майна пленумом ВССУ

3 червня 2016 року, з метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства при розгляді позовів про зняття арешту з майна, керуючись статтею 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ прийняв постанову «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», в якій роз’яснюються ті положення, які є неоднозначними та по-різному тлумачаться у процесі правозастосування.

У постанові Пленуму ВССУ судам роз’яснено наступні питання:

– розмежовано способи судового захисту, а саме: хто і за яких передумов має право на звернення з позовом про зняття арешту з майна в позовному провадженні, а хто має право лише на оскарження дій державного виконавця чи іншої особи (слідчого) при накладенні арешту на майно;

– спірні питання, пов’язані із застосуванням норм Сімейного та Цивільного кодексів щодо належності майна на праві спільної сумісної власності членів сім’ї та подружжю, яке виключається з опису, та розмір часток цього майна;

– висвітлено різницю між арештом майна та описом майна та інші спірні питання.

Ознайомитись з повним текстом постанови можливо на офіційному сайті ВССУ, в розділі “Постанови за 2016 рік”:

http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2016_rik.html

Подібні новини