//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> ЯКІ ДОХОДИ ТА ПОДАРУНКИ НЕОБХІДНО ВІДОБРАЖАТИ У ДЕКЛАРАЦІЇ | Адвокатське Бюро

ЯКІ ДОХОДИ ТА ПОДАРУНКИ НЕОБХІДНО ВІДОБРАЖАТИ У ДЕКЛАРАЦІЇ

Перелік доходів які необхідно зазначати у декларації як доходи суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які були отримані або нараховані упродовж звітного періоду зазначений в пункті 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» та включає в себе наступні доходи:

– заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;
– гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;
– дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
– дохід від надання майна в оренду (користування);
– дивіденди;
– проценти;
– роялті;
– страхові виплати;
– виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора;
– призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;
– благодійну допомогу;
– пенсію;
– спадщину;
– доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;
– подарунки;
– інші доходи.

Під заробітною платою розуміється як основна заробітна плата, так і будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати (премії, надбавки тощо), які виплачуються (надаються) суб’єкту декларування або члену його сім’ї у зв’язку з відносинами трудового найму, крім коштів для покриття витрат на відрядження, які у цілях декларування доходом не вважаються (див. далі окреме роз’яснення з цього приводу).

Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.

Подарунки вважаються доходом незалежно від того, у якій формі вони отримуються – у формі грошових коштів або в іншій формі. Відповідно до статті 1 Закону, подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Доходи декларуються незалежно від їх розміру. Винятком є доходи у вигляді подарунків. Подарунки у формі грошових коштів зазначаються в декларації, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищує 5 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (наприклад, рухоме майно, транспортні засоби, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість одного подарунку перевищує 5 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Якщо отриманий у звітному періоді подарунок у вигляді цінного рухомого майна, транспортного засобу, нерухомого майно, цінних паперів, грошових активів чи інших об’єктів декларування перебуває у володінні, користуванні чи власності (спільній власності) суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду, то такий подарунок повинен бути також відображений у відповідному розділі декларації (“Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)”, “Цінне рухоме майно – транспортні засоби”, “Об’єкти нерухомості”, “Цінні папери”, “Грошові активи” тощо). Якщо ж відповідне майно, яке є одночасно подарунком, не належить суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду, то воно зазначається лише в розділі “Доходи, у тому числі подарунки”.

Подібні новини

Leave us a reply