//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> Program „ТАХ Compliance” | Адвокатське Бюро

Drodzy Państwo, Kancelaria Adwokacka „Wołoszyn i Partnerzy” oferuje zupełnie nowy i unikalny program „ТАХ Compliance”. W skrócie, ten program zgodność ТАХ Compliance to nadzór i kontrola za przestrzeganiem przez Państwa oraz Firmę ustawodawstwa w dziedzinie podatków i opłat. Cały Program, jak i poszczególne usługi mają na celu zmniejszenie ryzyka względem Urzędu Skarbowego oraz naprawienie błędów ewidencji podatkowej, zapobiegając naliczaniu kar z tytułu naruszeń ustawodawstwa podatkowego.

Usługi w ТАХ Compliance:

 • Wstępny Compliance projektu inwestycyjnego Klienta;
 • Wstępny Compliance uczciwości przyszłego partnera;
 • Wstępny Compliance systemu podatkowego oraz skuteczności systemu zarządzania Klienta;
 • Wstępny Compliance transakcji międzynarodowych Klienta;
 • Bieżący Compliance działalności gospodarczej Klienta;
 • Bieżący Compliance podczas wykonania przez Klienta transakcji;
 • Kontrolny Compliance podjętych przez Klienta decyzji;
 • Decyzja optymalizacji działalności Klienta.

Oprócz usług ТАХ Compliance oferujemy długoterminową współpracę w ramach dowolnego z zaoferowanych kompleksowych Programów:

1) Program „TAX Compliance Standard”:

 • Bieżący Compliance podczas wykonania przez Klienta transakcji (analiza nie więcej niż 5 umów miesięcznie);
 • Wstępny Compliance uczciwości przyszłego partnera (analiza nie więcej niż 3 partnerów miesięcznie;
 • Wstępny Compliance transakcji międzynarodowych Klienta (nie więcej niż 1 umowa w miesiącu)
 • Wstępny Compliance projektu inwestycyjnego Klienta (nie więcej niż 1 projekt miesięcznie).

2) Program „TAX Compliance Plus”:

 • Bieżący Compliance podczas wykonania przez Klienta transakcji (analiza nie więcej niż 10 umów miesięcznie);
 • Wstępny Compliance uczciwości przyszłego partnera (analiza nie więcej niż 5 partnerów miesięcznie);
 • Wstępny Compliance transakcji międzynarodowych Klienta (nie więcej niż 3 umowy w miesiącu)
 • Wstępny Compliance projektu inwestycyjnego Klienta (nie więcej niż 3 projektów miesięcznie);
 • Kontrolny Compliance podjętych przez Klienta decyzj (nie więcej niż 3 decyzji w miesiącu).

3) Program „TAX Compliance Premium”:

 • Wstępny Compliance uczciwości przyszłego partnera;
 • Wstępny Compliance transakcji międzynarodowych Klienta;
 • Wstępny Compliance projektu inwestycyjnego Klienta;
 • Bieżący Compliance podczas wykonania przez Klienta transakcji;
 • Bieżący Compliance działalności gospodarczej Klienta;
 • Kontrolny Compliance podjętych przez Klienta decyzji;
 • Compliance systemu podatkowego oraz skuteczności systemu zarządzania Klienta;
 • Podjęcie decyzji w kwestii optymalizacji działalności biznesu Klienta.