//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> Wyjaśnienia postępowania w sprawach o wycofaniu aresztowania z majątku przez plenum – Wyższego Specjalistycznego Sądu Ukrainy | Адвокатське Бюро

Wyjaśnienia postępowania w sprawach o wycofaniu aresztowania z majątku przez plenum – Wyższego Specjalistycznego Sądu Ukrainy

3 czerwca 2016 roku, w celu zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa przez sądy przy rozpatrywaniu roszczeń o odwołaniu aresztowania majątku, kierując się artykułem 36 Ustawy Ukrainy „O sądownictwie i statusie sędziów”, plenum Wyższego Specjalistycznego Sądu Ukrainy z rozpatrzenia spraw cywilnych i karnych przyjął uchwałę «O orzecznictwie w sprawach o odwołaniu aresztowania majątku», w której wyjaśnione są te postanowienia, które są niejednoznacznie i różnie interpretowane w procesie  stosowania przepisów prawa.

Przez Plenum – Wyższego Specjalistycznego Sądu Ukrainy zostały wyjaśnione następujące pytania:

– określone ewentualne środki ochrony sądowej, a mianowicie: kto i na jakich podstawach ma prawo do składania pozwu o odwołaniu aresztowania nieruchomości w ramach postępowania, a kto ma prawo tylko do zaskarżenia działań wykonawcy państwowego lub innej osoby (śledczego) podczas aresztu nieruchomości;

– zagadnienia związane z zastosowaniem norm Kodeksów Rodzinnego i Cywilnego w sprawie przynależności nieruchomości na podstwie prawa wspólnego majątku członków rodziny i małżonków, które usuwa się z opisu oraz wielkość udziałów tej nieruchomości;

– przedstawiono różnicę między aresztowaniem majątku i inwentaryzacją majątku oraz inne zagadnienia.

Zapoznać się z pełnym tekstem postanowienia można na oficjalnej stronie Wyższego Specjalistycznego Sądu Ukrainy, w dziale „Uchwały za rok 2016”:

http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2016_rik.html

Related Posts