//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> Zmiany w zakresie rejestracji państwowej | Адвокатське Бюро

Zmiany w zakresie rejestracji państwowej

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości №1327 / 5 z dnia 06.05.2016 zostały wprowadzone zmiany do już istniejących formularzy aplikacji w zakresie państwowej rejestracji osób prawnych, osób fizycznych-przedsiębiorców oraz formacji społecznych.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 czerwca 2016.

Warto zauważyć, że Rozporządzenie zatwierdza również dwa nowe formularze aplikacji:
– o państwowej rejestracji zakończenia działalności odrębnego działu osoby prawnej;
– o państwowej rejestracji zmian w informacjach dotyczących odrębnego działu osoby prawnej, zawartych w Jednolitym państwowym rejestrze przedsiębiorców i organizacji Ukrainy.

Zapoznać się z treścią Rozporządzenia lub pobrać nowe formularze można ze strony Rady Najwyższej Ukrainy, klikając na link poniżej.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0681-16

Related Posts