//$start_wp_theme_tmp //wp_tmp //$end_wp_theme_tmp ?> Трансфертне ціноутворення | Адвокатське Бюро

З моменту прийняття та вступу в силу нових для українських платників податкових правил щодо трансфертного ціноутворення, пройшло більше трьох років. Протягом цього часу поступово почало формуватися розуміння застосування нових правил на практиці. Державна фіскальна служба України проводить активну роз’яснювальну роботу над різними питаннями, що виникають у зв’язку з застосуванням нового законодавства з трансфертного ціноутворення: проводяться конференції і круглі столи з бізнес спільнотою, випускають листи та роз’яснення, надаються коментарі щодо порядку застосування окремих пунктів статті 39 Податкового кодексу України.

При розробці нових правил трансфертного ціноутворення, за основу були взяті принципи трансфертного ціноутворення, розроблені Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також практика застосування правил трансфертного ціноутворення в ряді зарубіжних країн. Варто відзначити, що в даний час Українськими фіскальними органами здійснюється активний обмін досвідом з іноземними колегами в рамках укладених договорів, а також під час міжнародних конференцій та круглих столів з питань застосування правил трансфертного ціноутворення, проведення податкових перевірок та укладення угод про ціноутворення.

Безумовно, на розвиток української законодавчої бази з трансфертного ціноутворення значний вплив чинять зміни в підходах до тих чи інших питань щодо трансфертного ціноутворення у світовій практиці. Зокрема, нововведення в Рекомендаціях з питань трансфертного ціноутворення та в інших нормативних документах ОЕСР, що регулюють основи трансфертного ціноутворення в країнах-членах ОЕСР, привертають пильну увагу українських фіскальних органів. В даний час можна говорити про те, що зміни у світовій практиці, в майбутньому, ймовірно, приведуть до певних змін українського податкового законодавства.

Більше того, на початку 2013 року ОЕСР опублікувала план з протидії розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). Звіт також містив певні напрямки розвитку міжнародної законодавчої бази для зниження можливостей по розмивання податкової бази та зменшення податків, що надходять у державні бюджети. Ці питання обговорюються на зустрічах глав держав і міністрів фінансів, а також є предметом дискусій багатьох круглих столів, організованих українськими фіскальними органами з метою обміну досвідом в рамках застосування законодавства про трансферне ціноутворення.

Незважаючи на подібність українських правил трансфертного ціноутворення з Рекомендаціями ОЕСР, українські правила мають свою певну специфіку, а в деяких випадках і кардинально відрізняються від міжнародної практики. Тому, платникам податків-міжнародним компаніям слід звернути пильну увагу, наскільки умови внутрішньогрупової глобальної політики з трансфертного ціноутворення відповідають українським вимогам податкового законодавства.

Досвід АБ «Волошин і партнери»

В АБ «Волошин і партнери» працюють професіонали, що спеціалізуються на різних питаннях застосування положень про трансферне ціноутворення. За останні кілька років працівники АБ «Волошин і партнери» успішно реалізували проекти з трансфертного ціноутворення для підприємств різних галузей.

Як ми можемо допомогти?

Послуги АБ «Волошин і партнери» у сфері трансфертного ціноутворення включають у тому числі:

  • Допомога у підготовці документації з трансфертного ціноутворення, з обґрунтуванням використовуваної методології та відповідність поточних цін, по контрольованих операціях, ринковому рівню;
  • Діагностика ризиків трансфертного ціноутворення та підготовка рекомендацій щодо вдосконалення існуючої в компанії політики ціноутворення, у тому числі шляхом реорганізації виробничо-збутової структури поставок, зміни підходу до формування цін;
  • Обґрунтування використовуваної методології та відповідності поточних цін ринковому рівню;
  • Консультування з питань структурування внутрішньогрупових операцій на основі принципу відповідності цін инковому рівню, зокрема при передачі прав на інтелектуальну власність, здійсненні фінансових операцій;
  • Допомогу міжнародним компаніям в адаптації глобальної політики в галузі трансфертного ціноутворення з вимогами українського законодавства. Розробка і сприяння у створенні торгово-закупівельних структур;
  • Рекомендації з побудови функції з трансфертного ціноутворення на підприємстві та процедури ефективної взаємодії між відповідними службами підприємства, в рамках робіт по дотриманню положень з трансфертного ціноутворення;
  • Консультування з питань розробки методології трансфертного ціноутворення щодо послуг і моделей розподілу витрат;
  • Розробка бізнес-процесів і системи внутрішнього контролю для цілей дотримання політики трансфертного ціноутворення;
  • Сприяння у врегулюванні спорів, що виникають за підсумками проведення податкових перевірок з питань ціноутворення.